Over

Dit is de website en blog van F. Suzanne Scholten over kunst, poëzie en filosofie, met tekeningen, schilderijen en textielkunst.

Hergens
hier ergens
her ende gens
ergens hier en daar
gens geen
her en der
heden heen.

Schilderen, kunst en poëzie zijn voor mij als planten die naar het licht groeien.

In schilderen (en kunst) gaat het om het samengaan van vorm en inhoud. Het is een spel van sturen en loslaten. Elke handeling komt voort uit keuzes met betrekking tot het beeld, de techniek en het motief om te schilderen. Het gaat niet alleen om techniek en materiaalkennis, deze vergroten de mogelijkheden, maar zijn niet allesbepalend. Net zo min als dat vrije expressie en verbeeldingskracht op zichzelf genoeg zijn.

Volgens Robert Motherwell is de vraag ‘wat bedoelt dit schilderij’ in essentie niet te beantwoorden, behalve met de toevoeging ‘honderden beslissingen met de kwast’.

Wanneer is het kunstwerk autonoom? Dat is de belangrijkste vraag in het maakproces. Zo is ieder werk als een concentratiepunt in een groeiend web van kennis in beeld en betekenis.

F. Suzanne Scholten 2019