web analytics

Artist in residence Vincent van Gogh Huis

In mei 2015 werk ik als artist in residence in het Vincent van Gogh Huis te Zundert. Gedurende deze periode werk ik aan het project Slechts Grond en Lucht wat geïnspireerd is op een citaat van Vincent van Gogh. Hiervoor maak ik een groot formaat inkttekening en verschillende textiele objecten. Daarnaast schilder ik veel plein air in de omgeving van Zundert.

Slechts Grond en Lucht

Het thema en de titel van de tentoonstelling Slechts Grond en Lucht zijn geïnspireerd op het onderstaande citaat van Vincent van Gogh, uit zijn brief van 16 november 1883 (br. 340) uit Vincent van Gogh, Een leven in brieven 1853-1890.

Men voelt zo als men een tocht van uren en uren doet door de streek dat er eigenlijk niets is als die aarde – oneindig, die schimmel van koren of hei, die lucht oneindig. Paarden, mensen lijken dan als vlooien zo klein. Niets voelt men meer, al is ’t nog zo groot op zichzelf, men weet slechts dat er is grond en lucht.

Ongeziene Landschap

Slechts Grond en Lucht sluit aan bij mijn eerdere werk over het Ongeziene Landschap. Hierin staan de landschappelijke ruimte en de waarneming centraal. In het Ongeziene Landschap gaat het niet om een subjectieve landschapsbeleving of een ideaalbeeld, maar om het landschap als een bestaand gegeven. Ongeacht je daar nu wel of niet getuige van bent. Het landschap bestaat in zichzelf, gezien en ongezien.

Waarneming

De waarneming beweegt mee met de beschouwer. De ruimte is oneindig en de waarneming is beperkt. Van Gogh schrijft: ‘uren en uren (…) dat er eigenlijk niets is als die aarde – oneindig’ en ‘al is ’t nog zo groot op zichzelf, men weet slechts dat er is grond en lucht.’.

Slechts Grond en Lucht
Inkttekening, 150 x 300 cm. 2015

Inkttekening

De inkttekening (150 x ca. 300 cm) bestaat uit 28 regels van 20 maal ‘grond en lucht’. Waarbij elke figuur bestaat uit een onderdeel grond en een onderdeel lucht, welke zich tot elkaar verhouden. De herhaling van deze grond-lucht schilderingen, in totaal 560, zijn als de momentopnamen van een veranderlijk landschap en een wisselende perceptie van dat landschap.

Alle regels samen vormen een geheel, waarbij grond en lucht inwisselbaar worden. Het zijn handgeschilderde abstracties van landschappelijke elementen, maar ze doen ook denken aan hiërogliefen of symbolen. Als taaltekens verwijzen ze naar een oneindig landschap.

Slechts Grond en Lucht
Inkttekening, 150 x 300 cm. 2015

Plein air

Tijdens mijn artist in residence schilder ik geregeld buiten in het landschap in de omgeving van Zundert (Pannenhoef, De Moeren, Oud Buisse Heide). In het plein air schilderen is de waarneming een instrument en gaat het om de momentopname van het landschap.

Textiele objecten

Tijdens mijn artist in residence maak ik meerdere textiele objecten. Deze hangende objecten bestaan evenals de grond-lucht schilderingen uit twee onderdelen grond en lucht. Ze hangen als kleine hemellichamen in de ruimte.

Expositie

Slechts Grond en Lucht is te zien van 1 juni t/m 30 juni 2015 in de Van Gogh Galerie van het Vincent van Gogh Huis te Zundert. In de tentoonstelling zullen naast de grote inkttekening meerdere textiele objecten en plein air schilderijen te zien zijn.

Scroll naar boven