Your body is your perspective

Het lichaam maakt ervaringen mogelijk en onmogelijk, het bepaalt tijd en plaats.

Your body is your perspective.

“Alles wat er gebeurt op de plaats waar we leven, gebeurt in ons.
Alles wat verdwijnt van hetgeen we zien, verdwijnt in ons.”
Fernando Pessoa – Boek der rusteloosheid


digitale schildering 2020

Het lichaam is in de visie van Socrates een belemmering, iets wat je afhoudt van inzicht en waarheid. De indrukken die middels zintuigen worden opgedaan zijn vluchtig en veranderlijk en bieden volgens Socrates geen ware en zekere kennis.

Soma Sèma, het lichaam als kerker van de ziel (Phaedo, Plato).

Zie ook schilderij To Dust https://hergens.net/to-dust/

Esse est percipi, zijn is waargenomen worden. George Berkeley

De waarneming beweegt mee met de beschouwer.
Ongeziene landschap

Het landschappelijke is een vergezicht of een mistige overgang tussen hemel en aarde.
Op of onder de horizon

Clotho

“Clotho is a mythological figure. She is the one of the Three Fates or Moirai who spins the thread of human life.”
Wikipedia

De naam Clotho is terug te vinden in het Griekse woord κλοθειν (klothein), wat “spinnen” betekent.
Wikipedia

Tekening geïnspireerd op een textielwerk Clotho uit 2014.

Digitale tekening 2020
Clotho 2014

Digitaal

Voordeel van digitaal tekenen en schilderen is dat je kunt werken met veel verschillende technieken en gemakkelijk kunt wissen en herstellen.

Behalve voor illustraties gebruik ik digitale techniek ook graag om wat te schetsen en animaties te maken.