Van observatie naar perceptie

Tekenen en schilderen naar waarneming is een soort oefening in kwadraat. Het gaat van observatie naar perceptie en weer opnieuw naar waarnemen, interpreteren en ga zo maar voort.

Observatie / Waarneming
Waarneming, het waar genomene.
Het verwerven van informatie uit eerste hand, ofwel door gebruikmaking van de eigen zintuigen, ofwel door gebruik te maken van instrumenten en het onmiddellijk vastleggen ervan.
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Observatie

Waarneming / Perceptie
Een proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarneming_(perceptie)

Vormen en kleuren
Werken naar waarneming geeft je nieuwe vormen en kleuren, die je nog niet eerder zag of kon voorstellen. Al dat beeld slaat zich op in het visuele archief om later hier of daar weer op te duiken.

Schilderen en tekenen is naast een goede oefening ook inspannend ontspannend en plezierig om te doen.

Zie ook blog Model naar waarneming: https://hergens.net/model-naar-waarneming/

Meer werk naar waarneming: https://hergens.net/category/waarneming/

Tekening naar waarneming, ecoline op papier 21 x 13.5 cm. 2020.

Clotho

“Clotho is a mythological figure. She is the one of the Three Fates or Moirai who spins the thread of human life.”
Wikipedia

De naam Clotho is terug te vinden in het Griekse woord κλοθειν (klothein), wat “spinnen” betekent.
Wikipedia

Tekening geïnspireerd op een textielwerk Clotho uit 2014.

Digitale tekening 2020
Clotho 2014

Botanische groei

Botanisch – Plantkundig

Botanie, onderdeel van de biologie, plantenleer.

“Goethe believed that by practicing this method one could learn to consciously move back and forth between the region of relatively fixed and finished forms to the deeper realm of formative process. In the spirit of Spinoza, het was proposing that nature can be conceived in two ways – as creative power and as created product, or, in Spinoza’s terminology, as Natura naturans (“nature naturing”) and as Natura naturata (“nature natured”).”
The Metamorphosis of plants, Johann Wolfgang von Goethe

Goethe The Metamorphosis of plants, poem – Van stek tot bloem

Het werkelijk wezen – Spinoza

Zie meer: Plants grow to the light

Serie mixed media op papier.
Klik op afbeelding voor vergroting.

Beeldtaal

“Taal die door beelden wordt uitgedrukt” Van Dale.

Beeldtaal is een taalachtige constructie, waarbij beelden en beeldelementen communicatie mogelijk maken.”

“Een karakteristieke stijl van een kunstenaar, een kunstgezelschap of in een kunststroming.”

Wikipedia – Beeldtaal

Beeldtaal – Beeldschrift

“(…) probeert die zintuigen, die van zichzelf natuurlijk vormeloos zijn en dus abstract, via je gevoelens ook een mate van abstractie mee te geven. Maar zo dat het invoelbaar wordt voor de beschouwer dat er meer is dan slechts die verzameling lijnen en vormen.”
Arno Kramer over het avontuur van de beeldtaal, ‘To the hand‘.

Als abstracte taaltekens, hiërogliefen of symbolen, pictogrammen.
Hiërogliefen Oudgrieks: hieros – “heilig”, glyphoi – “groeven”)

“Het Oudegyptische hiërogliefenschrift behoort tot de oudste schriftsystemen ter wereld. Omstreeks 3100 v.Chr. kwamen de Egyptenaren tot de ontdekking dat je iemand een bericht kunt laten lezen door het maken van een tekening.” Egyptologie.nl

visuele notitie 2020

Zie ook: Schilderen als taal met abstracte taaltekens – Het raster als vrije ruimte

Modeltekeningen 02/2020

Naar waarneming schilderen en tekenen, een landschap, interieur of model, het is inspannend, ontspannend, oefening en inspiratie.
Modeltekenen is niet alleen goed kijken, maar ook snel werken, want de meeste sessies duren 5, 10 tot 15 minuten.

Zie ook mijn blog Model naar waarneming: https://hergens.net/model-naar-waarneming/

Meer modeltekeningen: https://hergens.net/category/model/

Meer ‘plein air‘ werk: https://hergens.net/category/plein-air/

Twee schetsen van modeltekenen van afgelopen maand.
Klik op afbeelding voor vergroting.