Figuratie in een autonome beeldtaal

Ik ben een boek aan het schrijven. Hiervoor heb ik al een verhaallijn, een plot, een hoofdpersonage, een stuk of 8 personages, hoofdstukindeling met tijd, plaats en handelingen.

Mijn schilderijen en objecten maak ik ook met een bepaalde motivatie en betekenis. Maar hierbij is de betekenis geconcentreerd en geabstraheerd tot een visueel concept. Mijn schilderijen en beelden zijn in die zin niet verhalend. Als er figuratie in mijn werk voorkomt, dan gaat het niet om verwijzingen naar een bestaande realiteit, maar maakt het als vorm onderdeel uit van de beeldtaal als geheel.

Figuratie als symbool

Vaak wordt figuratie gebruikt om te verwijzen naar iets in de bestaande realiteit of als een vorm van beeldspraak. Figuratie heeft vaak een symbolische betekenis.

In mijn werk wil ik zo min mogelijk gebruik maken van figuratieve symbolen. Want wanneer ik een figuratief symbool nodig zou hebben om iets te laten zien, dan zeg ik daarmee eigenlijk dat ik het niet anders kan verbeelden en dus een teken of symbool nodig heb als verwijzing naar een bepaalde betekenis.

Het stripfiguur, het doodshoofd, een hart en een roos, zijn voor de hand liggende symbolen, maar ook een landschap, portret, of interieur zijn beelden die verwijzen naar het bekende en het vertrouwde.

Autonome beeldtaal

In feite kan elke figuratie een verwijzing zijn en is daarmee een vorm van indirecte beeldtaal. Het maakt gebruik van een al bestaande vormgeving. Het is alsof ik iets probeert te zeggen in de woorden van een ander.

In mijn werk wordt ik natuurlijk beïnvloed door mijn omgeving en door de kunst die mij inspireert. Als kunstenaar ben ik geen onbeschreven blad. Maar ik streef ernaar dat mijn beeldtaal onafhankelijk tot de verbeelding spreekt. Figuratie kan hierin een rol spelen als het op zichzelf staat en wordt opgenomen en getransformeerd tot een autonoom beeld.

Mixed media collage, 29,5 x 21 cm. 11/2020.

Logos – inkttekeningen op papier

De serie Logos bestaat inmiddels uit meer dan tien tekeningen en schilderijen.

Abstracte taaltekens

Deze abstracte taaltekens vertellen het verhaal wat altijd anders is en steeds weer hetzelfde. Wat zo bekend is en toch steeds weer nieuw. Elke tekening verbeeld in een oogopslag en de gehele serie leest als een boek, blad na blad.

In deze schilderijen en inkttekeningen verbeeld ik een opeenvolging van feiten en gebeurtenissen in een bepaald tijdsbestek. Het schilderij is een compositie van abstracte tekens, die mathematisch volgens een eigen logica de opeenvolging van gebeurtenissen verbeeldt.

In de toekomst zal ik al deze Logos tekeningen bundelen en uitgeven.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in mijn werk en van deze serie Logos? Meld je dan aan voor mijn e-mail updates!

Nieuwe inkttekeningen in de serie Logos, oktober 2021.

Inkt op papier, A4, 10/2021
Inkt op papier, A4, 10/2021

Logos – tekeningen en schilderijen

In april 2021 ben ik begonnen met een nieuwe serie tekeningen en schilderijen, welke ik noem Logos.

Het schilderij is een compositie van abstracte tekens, die mathematisch volgens een eigen logica de opeenvolging van gebeurtenissen verbeeldt.

Als een afspiegeling geeft het visuele beeld een vertaling van een principe weer en toont daarmee behalve zichzelf ook dat wat buiten beeld valt, het onzichtbare achter de spiegel, de zin achter de tekens en woorden.

Close up schildering olieverf op papier

in de taal staat er
je ligt aan een vredig water

in de taal staat er
je horloge blijft stilstaan en je ligt
aan een vredig water

in de taal staat er
dat de taal ophield met noemen

dat er iets naderde dat de taal
nacht placht te noemen toen de taal
nog van licht sprak

Citaat uit Tweede zang, Drie heldenzangen, Gerrit Kouwenaar

Zie ook: Over taaltekens

Meer blogberichten over Logos

Inkttekening A4 04/2021
Inkttekening A4 04/2021

De Bel van het Slotakkoord

Onaangekondigd tussen de regels
glinstert glad het poëtisch woord
van warme broodjes en zoete jam.

Doorzichtigheid is een kwestie van smaak.
Ook al zijn de strofen nog zo recht
in het gedicht met de vaste kaak.

Een spelletje mastermind erger je niet
maar zonder mond geen gerecht.

Alleen de bel van het slotakkoord
klinkt als wanklank oprecht.

FSS 2021

Licht weerkaatst

Je dacht toen, dat je het ergste had gehad.
Maar tijd heeft zijn eigen ritme.

Zolang het stroomt voelt het warm
waterig condenseert de hemel
en bloedrood is het steen.

Daartussen weerkaatst licht.

FSS 04/2021