Van observatie naar perceptie

Tekenen en schilderen naar waarneming is een soort oefening in kwadraat. Het gaat van observatie naar perceptie en weer opnieuw naar waarnemen, interpreteren en ga zo maar voort.

Observatie / Waarneming
Waarneming, het waar genomene.
Het verwerven van informatie uit eerste hand, ofwel door gebruikmaking van de eigen zintuigen, ofwel door gebruik te maken van instrumenten en het onmiddellijk vastleggen ervan.
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Observatie

Waarneming / Perceptie
Een proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarneming_(perceptie)

Vormen en kleuren
Werken naar waarneming geeft je nieuwe vormen en kleuren, die je nog niet eerder zag of kon voorstellen. Al dat beeld slaat zich op in het visuele archief om later hier of daar weer op te duiken.

Schilderen en tekenen is naast een goede oefening ook inspannend ontspannend en plezierig om te doen.

Zie ook blog Model naar waarneming: https://hergens.net/model-naar-waarneming/

Meer werk naar waarneming: https://hergens.net/category/waarneming/

Tekening naar waarneming, ecoline op papier 21 x 13.5 cm. 2020.