web analytics

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud schendt het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Het is zonder toestemming niet toegestaan om teksten en beeldmateriaal te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. Toestemming om de weergegeven inhoud of delen daarvan te gebruiken s.v.p. per e-mail aanvragen.

All rights reserved. The content of this website is copyright protected. Unauthorized or improper use of the content infringes on copyright and intellectual property rights. Permission to use the displayed content or parts thereof in publicly accessible locations should be requested by e-mail.

Contact e-mail: post@hergens.net

© Fabienne Suzanne Scholten
Hergens.net

Acrylverf, papier A3 2022
Scroll naar boven