web analytics

Figuratie in een autonome beeldtaal

Ik ben een boek aan het schrijven. Hiervoor heb ik al een verhaallijn, een plot, een hoofdpersonage, een stuk of 8 personages, hoofdstukindeling met tijd, plaats en handelingen.

Mijn schilderijen en objecten maak ik ook met een bepaalde motivatie en betekenis. Maar hierbij is de betekenis geconcentreerd en geabstraheerd tot een visueel concept. Mijn schilderijen en beelden zijn in die zin niet verhalend. Als er figuratie in mijn werk voorkomt, dan gaat het niet om verwijzingen naar een bestaande realiteit, maar maakt het als vorm onderdeel uit van de beeldtaal als geheel.

Figuratie als symbool

Vaak wordt figuratie gebruikt om te verwijzen naar iets in de bestaande realiteit of als een vorm van beeldspraak. Figuratie heeft vaak een symbolische betekenis.

In mijn werk wil ik zo min mogelijk gebruik maken van figuratieve symbolen. Want wanneer ik een figuratief symbool nodig zou hebben om iets te laten zien, dan zeg ik daarmee eigenlijk dat ik het niet anders kan verbeelden en dus een teken of symbool nodig heb als verwijzing naar een bepaalde betekenis.

Het stripfiguur, het doodshoofd, een hart en een roos, zijn voor de hand liggende symbolen, maar ook een landschap, portret, of interieur zijn beelden die verwijzen naar het bekende en het vertrouwde.

Mixed media collage, 29,5 x 21 cm. 11/2020.

Autonome beeldtaal

In feite kan elke figuratie een verwijzing zijn en is daarmee een vorm van indirecte beeldtaal. Het maakt gebruik van een al bestaande vormgeving. Het is alsof ik iets probeert te zeggen in de woorden van een ander.

In mijn werk wordt ik natuurlijk beïnvloed door mijn omgeving en door de kunst die mij inspireert. Als kunstenaar ben ik geen onbeschreven blad. Maar ik streef ernaar dat mijn beeldtaal onafhankelijk tot de verbeelding spreekt. Figuratie kan hierin een rol spelen als het op zichzelf staat en wordt opgenomen en getransformeerd tot een autonoom beeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *