Kunst & Filosofie

Kunst is geen hoedje wat je opzet

Ongezien maakt onbekend en onbemind. Dat is in de kunsten en ook daarbuiten vaak het geval. Voor een lange periode was ik door persoonlijke omstandigheden min of meer onzichtbaar geworden. Mijn werk werd lange tijd niet of nauwelijks geëxposeerd en mijn portfolio en website waren min of meer opgeheven. Toch ...
Verder Lezen

Nutteloze kunst

In tijden van crisis leer je je vrienden kennen. Wat vaak betekent dat je, op een enkeling na, helemaal geen vrienden blijkt te hebben. Niet alleen in het privéleven, ook in maatschappelijk opzicht komt de waarheid boven drijven als het water aan de lippen staat. Dvd-tje kijken met een sekswerker ...
Verder Lezen

Tabula rasa van kunst

Eva Hesse schrijft in een Untitled Statement (1960) dat ze zich herinnert dat ze ‘non art’ wilde maken. Een antropomorfe kunst, van een andere soort, vanuit een totaal ander referentiepunt. En ze vroeg zich hierbij af of dat mogelijk is. Ja, concludeert ze, ‘That vision or concept will come through ...
Verder Lezen

Recht en krom

Onrecht heb je in soorten en maten en elke dag gebeurt er wel weer wat groot of klein. Als je om je heen kijkt is rechtvaardigheid soms ver te zoeken. Daarbij zijn de criteria voor wat ‘recht’ is variabel en niet eenduidig. Onrecht in het kwadraat Een groot onrecht is ...
Verder Lezen

Het raster als vrije ruimte

Beeldende notities in een rastercompositie, het raster als vrije ruimte Vanuit het thema van het ‘Ongeziene landschap’ schilderde ik in 2012 een reeks van 35 abstracte werken. De gehele reeks heeft hetzelfde A4 formaat en is geschilderd in eenzelfde kleurtoon blauw. Op Art Fair Re:Rotterdam heb ik de gehele reeks ...
Verder Lezen
acryl op papier

Het kader

Het schilderij als kader, het welbekende idee van het raam met zicht op een andere werkelijkheid. Het schildersdoek is een raamwerk, een kader waarbinnen de compositie valt. Het formaat is bepalend voor de compositie, bepalend voor het beeld. Een werkelijkheid in een werkelijkheid in een werkelijkheid. Ik schilder een kader ...
Verder Lezen

Model naar waarneming

Toen ik op de kunstacademie voor het eerst naar modeltekenen ging, verwachtte ik anatomie les te krijgen. Dat bleek niet het geval. Er was een model, naakt of gekleed, om na te tekenen en schilderen. Hierbij werden soms opdrachten gegeven en er was altijd een docent aanwezig voor tips en ...
Verder Lezen

Kunst en de ervaringshorizon

Je hebt mensen die voor ze een film gaan kijken eerst opzoeken waar de film over gaat, wie de acteurs zijn en in welk jaar de film gemaakt is. Maar je hebt er ook die zonder enig vooronderzoek de film direct gaan bekijken. Afgezien van de beweegredenen, hebben beiden hun ...
Verder Lezen

Spinoza

De Ethica van Spinoza is een bijzonder boek. De tekst is opgebouwd volgens een wiskundige logica met stellingen en definities. Het is filosofie en gaat over abstracte ideeën, maar ook over de praktijk van leven. Zowel in filosofische als persoonlijke betekenis is Spinoza een inspiratie.
Ik las Spinoza voor het ...
Verder Lezen

Het werkelijk wezen

De wetten en regelen van de Natuur "Niets geschiedt er in de Natuur dat aan een gebrek van haarzelf zou kunnen worden toegeschreven. De Natuur is immers steeds dezelfde, en overal ook zijn haar kracht en macht dezelfde, d.w.z. de wetten en regelen van de Natuur, volgens welke alles geschiedt ...
Verder Lezen

How charming is divine philosophy

Esse est percipi, zijn is waargenomen worden.
Als er een boom omvalt in het bos en er is niemand in de buurt, is er dan geluid? "(...) when I shut my eyes, the things I saw may still exist, but it must be in another mind."
Citaat uit 'Theory of Vision and ...
Verder Lezen

Recensie voor Zuiderlucht

Voor maandblad Zuiderlucht schreef ik een recensie van de expositie 'The Death of Melanie Bonajo. How to unmodernize yourself and become an elf in 12 steps' in het Bonnefanten museum te Maastricht. De recensie is ook online te lezen: http://www.zuiderlucht.eu/bonajo-is-springlevend/ ...
Verder Lezen

Paint it

Bij galerie Witteveen is tot en met 12 juli de groepsexpositie ‘Paint it’ te zien. De tentoonstelling bestaat uit schilderijen en is samengesteld door beeldend kunstenaar Arno Kramer. Zelf bekend van zijn tekenwerk, heeft Kramer gekozen voor krachtige, kleurrijke en overwegend figuratieve schilderkunst. Levensgroot opent de expositie met twee schilderijen ...
Verder Lezen

Nieuwe Romantiek bij Galerie Witteveen

Connected in difference De expositie ’Connected in difference’ in galerie Witteveen toont werk van 19 kunstenaars, van wie de meer dan 40 werken zeer uiteenlopend in stijl, onderwerp en vormgeving zijn. Gezamenlijk dragen zij met deze expositie een nieuwe romantiek uit. Een romantiek, waarin de mens zich niet enkel verhoudt ...
Verder Lezen

Over het ongeziene landschap

De waarneming beweegt mee met de beschouwer. Het landschap wordt waargenomen op het moment dat de beschouwer zich in het landschap bevindt. Op een ander moment ligt het landschap buiten bereik en kan het bestaan ervan alleen worden verondersteld, ongezien. In die zin is het landschap een aanname of een ...
Verder Lezen

De mythe van de melancholische kunstenaar

Waarom spreken Pollock, Van Gogh, Virginia Woolf en andere getroebleerde kunstenaars voor zo velen tot de verbeelding? Hoe is deze mythe rond de melancholische kunstenaar ontstaan en waarom blijft deze maar terugkomen? En in hoeverre doet deze mystificatie recht aan de realiteit van creativiteit en depressie? Na een korte omschrijving ...
Verder Lezen