Landschappelijke ruimte

Het perspectivisch afbeelden van de wereld als landschap is een akt van bevrijding en verzelfstandiging van het individu, scherper gezegd: het is door één en dezelfde beweging dat het individu zich als autonoom subject poneert én de wereld als landschappelijke ruimte verschijnt. Citaat uit Filosofie van het landschap van Ton Lemaire. Plein air tekening met … Meer lezen over Landschappelijke ruimte