web analytics

Oorspronkelijke motivatie

Motivatie en doel

Kunst begint met motivatie, een bepaalde noodzaak die de kunstenaar ervaart om een kunstwerk te maken. De redenen om kunst te maken zijn niet altijd kort en bondig te verwoorden, maar zonder enig richtingsgevoel is het doelloos dolen. Als je geen idee hebt waarom je een kunstwerk wilt maken, maak je het beter niet. Want als je niets te zeggen hebt, is het misschien beter om te zwijgen.

De motivatie van de kunstenaar kan veel omvatten. Van een vast omlijnd idee, fragmentarische associaties tot een abstracte gedachte. Je zou deze motivatie tot het kunstwerk mogelijk ook inspiratie kunnen noemen. Inspiratie zet de kunstenaar in beweging.

Inspiratie

Inspiratie is als een stroom die het kunstwerk leven inblaast. Maar waar komt die creatieve stroom uit voort? Wat zet het in beweging en wat bepaalt de richting?

Sommigen spreken over inspiratie als een inval, alsof het uit de lucht komt vallen. Of als een stroom van ideeën. Is er aan deze beweging een beginpunt? Een bron waaruit de kunstenaar kan putten? Of is het overal en zit inspiratie in de ontvankelijkheid van de kunstenaar zelf? Komt het van buiten, van binnen of is het een wisselwerking?

Als inspiratie een stroom is, wat zet deze beweging in gang? En gaat het bij inspiratie om de beweging zelf of dat wat wordt bewogen?

Voor het kunstwerk is inspiratie alleen niet genoeg. Een ademstroom alleen vervliegt. In het kunstwerk stroomt het van beeld en betekenis.

Motivatie: aandrift, beweegredenen, drijfveer, motief, motivering, stimulans.

Motivatie is dat wat een individu tot gedrag aanzet. De motivatie beïnvloed de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het gedrag. Je kunt intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd zijn. Lees meer over motivatie op Wikipedia.

Inspiratie: inblazing, inademing, bezieling, ingeving, inval, aanvuren.
Inspiratie op Etymologiebank.nl

[related_posts_by_tax]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *