web analytics

Oorspronkelijke motivatie

Kunst begint met motivatie. Een bepaalde noodzaak die de kunstenaar ervaart om een kunstwerk te maken. Wat deze noodzaak precies inhoud is niet altijd eenvoudig te benoemen.

Motivatie en doel

De redenen om kunst te maken zijn dan misschien niet altijd kort en bondig te verwoorden, maar zonder enig richtingsgevoel is het doelloos dolen. Als je geen idee hebt waarom je een kunstwerk wilt maken, maak je het beter niet. Want als je niets te zeggen hebt, is het misschien beter om te zwijgen.

e motivatie van de kunstenaar kan veel omvatten. Van een vast omlijnd idee, fragmentarische associaties tot een abstracte gedachte. Je zou deze motivatie tot het kunstwerk mogelijk ook inspiratie kunnen noemen. Inspiratie zet de kunstenaar in beweging.

Inspiratie

Inspiratie is als een stroom die het kunstwerk leven inblaast. Maar van waaruit komt die creatieve stroom? Ligt daar voorafgaand niet de motivatie, die niet alleen aanzet tot handelen maar ook betekenis in zich draagt en richting geeft?

Sommigen spreken over inspiratie als een inval, alsof het uit de lucht komt vallen. Is er een beginpunt? Een zekere bron waaruit de kunstenaar kan putten? Of is het overal en zit inspiratie in de ontvankelijkheid van de kunstenaar zelf? Komt het van buiten, van binnen of is het een wisselwerking? Zoals een samenloop van omstandigheden, bewegingen van hier naar daar op een bepaald moment op een zekere plaats.

Inspiratie opgevat als een ingeving, een stroom van ideeën, een beweging, komt en gaat en heeft dus een zekere richting. Waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Welke vorm van beweging heeft het en wat wakkert het aan? Is het de beweging zelf of dat wat wordt bewogen?

Voor het kunstwerk is inspiratie alleen niet genoeg. Een ademstroom alleen vervliegt. In het kunstwerk stroomt het van beeld en betekenis.

Motivatie: aandrift, beweegredenen, drijfveer, motief, motivering, stimulans.

Motivatie is dat wat een individu tot gedrag aanzet. De motivatie beïnvloed de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het gedrag. Je kunt intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd zijn. Lees meer over motivatie op Wikipedia.

Inspiratie: inblazing, inademing, bezieling, ingeving, inval, aanvuren.
Inspiratie op Etymologiebank.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.