Over

Dit is de website en blog van Fabienne Suzanne Scholten.

Schilderkunst

Kunst is voor mij als een plant die naar het licht groeit.

In schilderen gaat het om het samengaan van vorm en inhoud. Het is een spel van sturen en loslaten. Elke handeling komt voort uit keuzes met betrekking tot het beeld, de techniek en het motief om te schilderen. Het gaat niet alleen om techniek en materiaalkennis, deze vergroten de mogelijkheden, maar zijn niet allesbepalend. Net zo min als dat vrije expressie en verbeeldingskracht op zichzelf genoeg zijn.

Volgens Robert Motherwell is de vraag ‘wat bedoelt dit schilderij’ in essentie niet te beantwoorden, behalve met de toevoeging ‘honderden beslissingen met de kwast’.

Beeld en betekenis

Wanneer is het kunstwerk autonoom? Dat is een terugkerende vraag wanneer ik schilder, teken of met textiel werk. Ik werk vaak aan meerdere dingen tegelijk, elk werk heeft zijn eigen tijd en concentratie. Daarbij zijn vrijheid en associatief denken voorwaarde om iets te maken. Ik werk niet volgens een stappenplan, maar stuurloos zonder richting of idee werk ik ook niet, er moet wel een noodzaak zijn. Het gaat voor mij om de wisselwerking tussen waarnemen en denken, tussen beeld en betekenis.

Waarneming

Waarneming en perceptie zijn belangrijke thema in mijn werk. Wat is zijn zonder waarneming? En hoe waar is hetgeen waargenomen wordt? Dat vind ik interessante vragen en schilderkunst is bij uitstek een visuele aangelegenheid. Schilderen is ook een handeling, het is fysiek en direct. Alles wat je doet draagt bij aan het beeld, elke actie heeft invloed op het totaalbeeld en de zeggingskracht van een werk.

Beeldtaal

Mijn beeldtaal is zowel figuratief als abstract, ik beperk mij niet tot het één of het ander. Alles hangt af van de motivatie van het werk, dat wat het betekenis geeft. In de loop der jaren blijken bepaalde vormen en kleuren steeds weer terug te komen. Schilderen is voor mij vorm én kleur. Een gebogen lijn kan evenveel zeggingskracht hebben als een bepaalde kleur. Vormen verhouden zich tot elkaar in een compositie evenals kleuren. Ik vind de uitspraak van Vincent van Gogh hierover mooi “je moet de dingen altijd goed tegen elkaar vergelijken, vooral in toon; schilderen is algebra, dat staat tot dat, gelijk dat tot dat (…)”. 

In het verleden heb ik werk gemaakt over waarneming en het lichaam. ‘Your body is your perspective’, gebonden aan tijd en plaats, van fysieke ervaringen tot het lichaam als kerker, ‘Soma sema’. Het lichaam verplaatste zich in een ruimte, ‘Het ongeziene landschap’, het landschap als context, op of onder de horizon. Tegenwoordig is het zogenoemde landschap een ruimte vol fenomenen welke streven naar hun eigen aard, like ‘Plants grow to the light‘.

Tekst F.S. Scholten 2019

Curriculum vitae: https://hergens.net/cv/

Overzicht teksten over beeldende kunst: https://hergens.net/tekst/

Hergens
hier ergens
her ende gens
ergens hier en daar
gens geen
her en der
heden heen.

2012 FSS