web analytics

Tekst

Thema Vent d’attente

Thema Vent d’attente

ByF. Suzanne Scholtenjun 3, 20222 min read

Na het maken van veel ruimtelijk textielwerk voor de expositie Lentelicht heb ik weer veel zin om te schilderen. Nu werk ik aan een nieuw schilderij in het thema Vent d’attente. Over de onderwerpen en werkwijze van dit thema denk ik al vele jaren na en het is iets wat steeds weer terugkomt in mijn werk. Verhalend en figuratief De Vent d’attente onderwerpen zijn meer verhalend en de schilderijen zijn daardoor meer figuratief. Figuratie in…

Lentelicht

Lentelicht

ByF. Suzanne Scholtenapr 21, 20222 min read

Voor het eerst sinds lange tijd is werk van beeldend kunstenaar F. Suzanne Scholten te zien in kunstruimte ALARM en het Museum van Alle Tijden. Het werk is energiek en overwegend abstract met figuratieve elementen. Plantaardige en menselijke vormen lopen in elkaar over. In de expositie lijken de kunstwerken te groeien als organismen in een ecosysteem. De schilderijen op papier en textiele beelden kleuren als zichzelf uitzaaiende planten kunstruimte ALARM. In Het Museum van Alle…

Basisregels voor schrijven en kunst maken

Basisregels voor schrijven en kunst maken

ByF. Suzanne Scholtenmrt 15, 20224 min read

Motivatie Het begint allemaal met de motivatie om iets nieuws te maken. Deze motivatie is het begin en de drijvende kracht die tot handelen aanzet. Het idee of de associatie, of wat de aanleiding ook is, zijn op zichzelf nog niets. In gedachten is het gemakkelijk vele boeken schrijven en schilderijen schilderen. Pas als de motivatie wordt verbeeld en vorm krijgt in een context van ideeën en betekenissen ontstaat er iets nieuws. Bij aanvang ligt…

Concentratie op beeld en betekenis

Concentratie op beeld en betekenis

ByF. Suzanne Scholtenmrt 7, 20223 min read

In het maakproces staan, net zoals in het uiteindelijke kunstwerk zelf, beeld en betekenis in relatie tot elkaar. In deze samenhang van vorm en inhoud speelt het materiaalgebruik een belangrijke rol. Het materiaal heeft veel invloed op de uiteindelijke werkwijze en tijdsduur van het maakproces. Tijd en aandacht Hoe meer tijd de uitvoering neemt, hoe meer tijd er tussen het eerste idee en het eindresultaat zit. En hoe meer kans op afleiding en afdwaling van…

Oorspronkelijke motivatie

Oorspronkelijke motivatie

ByF. Suzanne Scholtenmrt 2, 20223 min read

Kunst begint met motivatie. Een bepaalde noodzaak die de kunstenaar ervaart om een kunstwerk te maken. Wat deze noodzaak precies inhoud is niet altijd eenvoudig te benoemen. Motivatie en doel De redenen om kunst te maken zijn dan misschien niet altijd kort en bondig te verwoorden, maar zonder enig richtingsgevoel is het doelloos dolen. Als je geen idee hebt waarom je een kunstwerk wilt maken, maak je het beter niet. Want als je niets te…

Demontabele beelden

Demontabele beelden

ByF. Suzanne Scholtenjan 30, 20222 min read

Één van de beelden waar ik nu aan werk, bestaat uit meerdere onderdelen. Dit heeft praktische redenen. Ten eerste is het handig om bepaalde onderdelen los van elkaar te maken. En het tweede is dat het beeld minder ruimte inneemt tijdens een eventueel vervoer. Het past in de auto zogezegd. Uiteraard afhankelijk van het type auto, maar afin. Middelen en beperkingen Of het in een auto past, is nou niet echt een heel kunstzinnige reden…

Afvalmaterialen

Afvalmaterialen

ByF. Suzanne Scholtenjan 28, 20221 min read

Voor kunstenaars en ontwerpers zijn afvalproducten interessant om als materiaal te gebruiken. Het is natuurlijk goedkoop en vaak makkelijk verkrijgbaar. Afval en verbeelding Het is een leuke sport om op zoek te gaan naar bruikbare afvalmaterialen. Als een soort stroper ga ik langs het grof vuil en struin ik rommelmarkten af. En bij alles wat ik weggooi denk ik: ‘Kan ik dit ergens voor gebruiken?’ Het is altijd weer verrassend wat je kunt vinden. Je…

Land Art in het stadspark

Land Art in het stadspark

ByF. Suzanne Scholtenjan 20, 20223 min read

Onderweg wandelend naar mijn atelier zag ik in het stadspark onbedoelde Land Art. Het was een tijdelijke installatie van stenen die me deed denken aan Spiral Jetty van Robert Smithson. Smithson maakte in 1970 een spiraalvormige weg van aarde en zwart basalten stenen in het Great Salt Lake in Utah. De tijdelijke compositie in het park bestond ook uit stenen, die in de vorm van cirkelpunten klaar lagen voor een nieuwe bestrating. Sculpture: Robert Smithson…

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en wat je zegt ben je zelf

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en wat je zegt ben je zelf

ByF. Suzanne Scholtenjan 14, 20226 min read

‘Waar gaat het kunstwerk over?’ Geregeld valt het me op dat mensen op zoek zijn naar aanknopingspunten om het kunstwerk te begrijpen. Uit deze vraag naar betekenis spreekt interesse en nieuwsgierigheid, maar ook geeft de vraagsteller er mee aan dat het van belang is te weten wat het kunstwerk voorstelt en betekent. De betekenis van het kunstwerk Met de wens het kunstwerk te duiden en de (verborgen) betekenissen ervan in woorden om te zetten, lijkt…

Figuratie in een autonome beeldtaal

Figuratie in een autonome beeldtaal

ByF. Suzanne Scholtenjan 10, 20222 min read

Ik ben een boek aan het schrijven. Hiervoor heb ik al een verhaallijn, een plot, een hoofdpersonage, een stuk of 8 personages, hoofdstukindeling met tijd, plaats en handelingen. Mijn schilderijen en objecten maak ik ook met een bepaalde motivatie en betekenis. Maar hierbij is de betekenis geconcentreerd en geabstraheerd tot een visueel concept. Mijn schilderijen en beelden zijn in die zin niet verhalend. Als er figuratie in mijn werk voorkomt, dan gaat het niet om…

Kunst is geen hoedje wat je opzet

Kunst is geen hoedje wat je opzet

ByF. Suzanne Scholtennov 5, 20211 min read

Ongezien maakt onbekend en onbemind. Dat is in de kunsten en ook daarbuiten vaak het geval. Voor een lange periode was ik door persoonlijke omstandigheden min of meer onzichtbaar geworden. Mijn werk werd lange tijd niet of nauwelijks geëxposeerd en mijn portfolio en website waren min of meer opgeheven. Toch ben ik ondanks mijn omstandigheden altijd blijven schilderen en creëren. Soms meer en soms minder en soms maar heel weinig. Maar kunst is geen hoedje…

Nutteloze kunst

Nutteloze kunst

ByF. Suzanne Scholtenjun 6, 20214 min read

In tijden van crisis leer je je vrienden kennen. Wat vaak betekent dat je, op een enkeling na, helemaal geen vrienden blijkt te hebben. Niet alleen in het privéleven, ook in maatschappelijk opzicht komt de waarheid boven drijven als het water aan de lippen staat. Dvd-tje kijken met een sekswerker In tijden van crisis moet je prioriteiten stellen. En zo blijkt dat kunst en cultuur in Nederland in tijden van corona ondergeschikt is aan sekswerk…

Tabula rasa van kunst

Tabula rasa van kunst

ByF. Suzanne Scholtenmei 24, 20214 min read

Eva Hesse schrijft in een Untitled Statement (1960) dat ze zich herinnert dat ze ‘non art’ wilde maken. Een antropomorfe kunst, van een andere soort, vanuit een totaal ander referentiepunt. En ze vroeg zich hierbij af of dat mogelijk is. Ja, concludeert ze, ‘That vision or concept will come through total risk, freedom, discipline. I will do it.’ Naar aanleiding van dit citaat van Eva Hesse, vraag ik me af of het mogelijk is kunst…

Recht en krom

Recht en krom

ByF. Suzanne Scholtenapr 26, 20212 min read

Onrecht heb je in soorten en maten en elke dag gebeurt er wel weer wat groot of klein. Als je om je heen kijkt is rechtvaardigheid soms ver te zoeken. Daarbij zijn de criteria voor wat ‘recht’ is variabel en niet eenduidig. Onrecht in het kwadraat Een groot onrecht is bestaand onrecht afschuiven, bagatelliseren, verdraaien, negeren en ontkennen. De schadelijke gevolgen hiervan heb ik zelf ondervonden, een onrecht in het kwadraat. Met als gevolg dat…

Colab arte texto

Colab arte texto

ByF. Suzanne Scholtendec 12, 20202 min read

Naar aanleiding van een ontmoeting online met Marifé Medrano Flor uit Mexico werkte ik mee aan Colab Arte Texto op Instagram. Hiervoor maakte ik een visuele mindmap en deed mee aan een interview. Interview: 1) How old are you and what is your nationality?I am Dutch and finished Art Academy in 1998.3) How would you define your creative process? (Intuitive, organic, analytic, etc)To be able to work creatively it is important that I feel a…

Dierlijke drang tot creatieve expressie

Dierlijke drang tot creatieve expressie

ByF. Suzanne Scholtennov 15, 20208 min read

Dat dieren creatieve oplossingen kunnen bedenken is bekend. Vaak heeft die creativiteit een functie, zoals overleven en behoud van de soort. Maar zijn dieren ook creatief als daartoe geen noodzaak is? Prieelvogel Een opvallende artiest in het dierenrijk is de prieelvogel uit Australië en Nieuw-Guinea. Het mannetje maakt om de vrouwtjes te verleiden kunstzinnige priëlen, die hij rijkelijk en kleurrijk versiert met alles wat hij maar kan vinden; besjes, bloemen, steentjes, schelpen, vogelveren, botjes, glimmende…

Interview

Interview

ByF. Suzanne Scholtenokt 24, 20205 min read

Onlangs vroeg Sophie Lee, studente journalistiek aan The New School, of ik wilde meewerken aan een interview. Hier volgt de tekst: S.L. : I would love to hear more about yourself and your career. How did you first get your start in the arts?F.S.S. : I like art and love to paint, draw and make things. That’s why I went to art school after high school. S.L. : Your work is abstract and unconventional (in…

Het raster als vrije ruimte

Het raster als vrije ruimte

ByF. Suzanne Scholtenokt 2, 20192 min read

Beeldende notities in een rastercompositie Vanuit het thema van het ‘Ongeziene landschap’ schilderde ik in 2012 een reeks van 35 abstracte werken. De gehele reeks heeft hetzelfde A4 formaat en is geschilderd in eenzelfde kleurtoon blauw. Op Art Fair Re:Rotterdam heb ik de gehele reeks in boekvorm getoond. In de volgorde van schilderingen zie je een verhaal van het ‘Ongeziene landschap’ op steeds andere wijze verbeeld. Deze reeks is min of meer de eerste serie,…

Het kader

Het kader

ByF. Suzanne Scholtenjun 8, 20191 min read

Het schilderij als kader, het welbekende idee van het raam met zicht op een andere werkelijkheid. Het schildersdoek is een raamwerk, een kader waarbinnen de compositie valt. Het formaat is bepalend voor de compositie, bepalend voor het beeld. Een werkelijkheid in een werkelijkheid in een werkelijkheid Ik schilder een kader binnen het kader van het schilderij.Kijk het is niet wat het lijkt, een werkelijkheid in een werkelijkheid in een werkelijkheid. Het kader als openingszin Ik…

Model naar waarneming

Model naar waarneming

ByF. Suzanne Scholtenmrt 7, 20194 min read

Toen ik op de kunstacademie voor het eerst naar modeltekenen ging, verwachtte ik anatomieles te krijgen. Dat bleek niet het geval. Er was een model, naakt of gekleed, om na te tekenen en schilderen. Hierbij werden soms opdrachten gegeven en er was altijd een docent aanwezig voor tips en adviezen. Al met al geen anatomische ontleding van het lichaam, maar werken naar waarneming. Waarneming en perceptie Het gaat om kijken, heel goed kijken en nadenken…

>>> Volgende <<<